Pavilion Karolina Rijeka

 • pavilion karolina-01
 • pavilion karolina-02
 • pavilion karolina-03
 • pavilion karolina-04
 • pavilion karolina-05
 • pavilion karolina-06
 • pavilion karolina-07
 • pavilion karolina-08
 • pavilion karolina-09
 • pavilion karolina-10
 • pavilion karolina-11
 • pavilion karolina-12
 • pavilion karolina-13
 • pavilion karolina-14

Pavilion Karolina – Rijeka – 2003 – Sonja Miculinić & Bojan Leva